انواع جفت:

انواع جفت بر اساس محل اتصال و شکل جفت: جفت، عضوی بسیار مهم و ارگان ارتباطی میان مادر و جنین…

واریس پا چیست؟

واریس پا چیست؟ سیستم گردش خون از سه دسته رگ تشکیل شده است. سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ که وظیفه خون‌رسانی در بدن…

آندومتریوز چیست؟

آندومتریوز چیست؟ اندومتریوز (Endometriosis)، از بیماری های شایع در میان زنان محسوب می شود که در صورت ابتلای زنان به…