ضربان قلب جنین

در توضيح مرحله به مرحله تكامل جنين در اوايل باردارى، رسيديم به هيجان انگيز ترين قسمت، يعنى تشكيل قلب جنين و ديده شدن ضربان آن. همين ضربان كه هم براى مادر و هم ما پزشكان آواى حيات است. مادر از ديدن و شنيدن ضربان قلب جنين ذوق زده ميشه و اشك شوق ميريزه و نفسهاش تندتر ميشه كه همه اينهارو از لرزش بدنش زير پروب حس ميكنيم، همه اين لحظات براي ما هم لذت بخشه و هيچوقت تكرارى نميشه.

كمى بعد تر از تشكيل شدن قطب جنينى، ضربان قلب هم در حوالى هفته ٦ ام قابل رويت ميشه. تعداد نرمال ضربان بين ١١٠-١٨٠ هست. در واقع با ديدن ضربان قلب، ما ميتونيم حيات و زنده بودن جنين رو تاييد بكنيم.